Sunday, July 4, 2010

Hawla

Nakagapos
Sa dilim
Ng nakaraang
Nakakarimarim

Ito na ang liwanag
Naaaninag
Kumikislap
Nangungusap

Ngunit sadyang mahirap
Tumayo
Bumangon
Sa pagkakasadlap

Ang mapanuring mata
Nakamadyag
Nag-aabang
At anumang oras
Susunggab

Pipiliin ba ang saya
O magpapatianod sa sabi nila?
Aangkinin ba ang ligaya
O mananangis na mag-isa?

ito ang hawla
binuksan ng isang aba
pintuan ay di na nakasara
ngunit bakit paglaya ay wala pa?

1 comment:

Everlito (ever) Villacruz said...

napaka meaningful nito...

nice!