SRES Alumni Meeting

with my kababarrio

Wildlife Park

bonding with my family

Nakakatuwang makita ang aking mga kababaryo, mas nakakatuwang maramdaman ang pagkakaisa sa kabila ng agwat ng mga edad. Masusi na naming inaayos mga plano sa darating na SRES Alumni Homecoming (May 13, 2015). Bilang Presidente, malaking responsibilidad ang nasa aking balikat ngunit sa tulong nila maayos kong nagagampanan anumang tasks na nakaatang sa akin.
Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.

Ads2