Monday, December 23, 2013

Bonding with Mama

 Robinson Magnolia

 with Mama and Kulotskie <3 p="">

 Happy us :)

 Lady in Red

Bonding after my work

Masaya ang lahat na andito si Mama sa Manila kasama namin na magcecelebrate ng Pasko. 


No comments: