Sunday, May 5, 2013

Movie Dates with Phebe

Napapadalas yata ang labas ko ngayon, napapadalas din ang panonood ko ng movie. Mula April napanood ko na ang "It Takes A Man and A Woman", "Oblivion", "Olympus Has Fallen", "Iron Man" and I've recently watched "Trance".

 Oblivion

 OLympus Has Fallen

 Planning to have my real tattoo

 with the model :)

 Congrats for dying soon. hahaha

 Love is ME (hahaha)

having fun

1 comment:

eMPi said...

ang gala mo! :D