Pagod


So busy lately.

Hindi ako nakauwi sa birthday ni Mama.
Hindi ko naayos ang documents na dapat kung maipasa.

Busy sa work.
Busy sa school.
Signing of clearance, pasahan ng projects and case study ko.

Kaloka!

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.

Ads2