Naligaw


Lumakad ng matulin,
Sa kalsadang madilim, 
Ang isip lumulutang,
Sumabay sa takipsilim.

Naligaw ang aba, 
Sa kaway ng bida,
Sinuong na kalsada,
Kontrabida ang may gawa.


Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.

Ads2