Saturday, March 1, 2014

Naligaw


Lumakad ng matulin,
Sa kalsadang madilim, 
Ang isip lumulutang,
Sumabay sa takipsilim.

Naligaw ang aba, 
Sa kaway ng bida,
Sinuong na kalsada,
Kontrabida ang may gawa.


No comments: