Thursday, January 2, 2014

Mama's Bucket Lists

 Ideal Vision Gateway

 Martinez Dental Care

 Gateway CinePlex (Girl, Boy, Bakla, Tomboy movie, it was Mama's choice)

 The family that eats together stays together :))

spell love it means mama :))

Ang ganda ng Pasko at Bagong Taon, pinakinang lalo ni Mama ang okasyon. Halos lahat ng gusto niya ay naibigay namin sa kanya. 

No comments: