Ligaw na Alaala


Biglang kinalabit ng lungkot.
Ang diwang naglilimi-limi,
Pinapalingon, ngunit pilit nilalabanan,
Ang dikta ng malumbay na awitin.

May naalala,
May gustong sambitin ang mga labi,
Piping sigaw ang pangalan mo,
Ngunit di pagagapi o kaya'y patatalo.

Buntong-hininga,
Nababagot,
Nalulungkot.

Tinitingnan sa gilid ng silid, 
Ang iyong obra, 
Ang larawang masaya.


Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.

Ads2