Wednesday, August 14, 2013

Hiyaw sa Takipsilim


Nanaghoy ang diwa,
Sa mapangahas na salita.

Babalutin ng takipsilim,
Ang gunitang hindi maatim.

Dinurog ang pag-asa,
Nang tanikalang naglambitin.

Kapos na panalangin,
Humihiyaw ang damdamin.

No comments: