May Pag-asa Pa Kaya?


Pagmasdan 
Pang-aabuso sa kalikasan,
Pagmasdan
Lumulubog na kalupaan.

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.

Ads2