Wednesday, August 22, 2012

May Pag-asa Pa Kaya?


Pagmasdan 
Pang-aabuso sa kalikasan,
Pagmasdan
Lumulubog na kalupaan.

No comments: