Silip


Sumilip ako sa nakaraan,
Ng hindi ako madapa kagaya ng minsan,
Inisa-isa ang bawat nilakaran,
Upang ang tinik ay maiwasan.

Share this

Bhing
Receive Quality Articles Straight in your Inbox by submitting your Email below.

Ads2