Saturday, October 2, 2010

Taob

Maingay,
Nakakabingi,
Nakakadismaya,
Nakakasuka.

Tinuturong salarin,
Ayaw pasupil,
Sa nagbabalatkayong Anghel,
Kailangan sambahin.

Pitik bulag,
Sa pula o sa puti,
Sa rosas nakatali,
Kadenang nababali.

Balatkayo ng kabayo,
Iba ang nilalaro,
Ngunit gusto nito,
Sariling araro.

Pumipiglas,
Humuhulagpos,
Ang diwang bastos,
Sa palahaw na paos.

No comments: